Threesome

“HRM Software” เครื่องมือของคณะพัฒนาระบบ HRIS

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่าน ฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายปี 2552 แล้วนะคะ หลายท่านอาจรู้สึกโล่งใจที่ สามารถนำพาองค์การ หรือ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์การผ่านวิกฤติมาได้ ขณะที่บางท่านอาจจำเป็น 

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขของการพัฒนาระบบ HRIS

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่าน ในช่วงนี้ท่านคงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการปิดเป้าหมายในการ ทำงานที่แต่ละท่านรับผิดชอบอยู่  รวมทั้งต้องวางแผนงานในปี 2553 ซึ่งถือเป็นภารกิจที่เราต้อง ทำทุกๆ ปี ดังนั้นเทคนิคการบริหารเวลาคงเป็นเรื่องที่ถูกนำมาใช้มากหน่อยนะคะ  ดิฉันยังหวังว่า ท่านผู้อ่านคงพอปลีกเวลามาพบปะกันใน “Cook HRIS” เช่นเคย  

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) (ตอนที่ 5)

สวัสดีค่ะ  ท่านผู้อ่านเราได้คุยกันเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร มนุษย์ หรือ HRIS  ตั้งแต่เรื่องความหมายของ HRIS, ความจำเป็นที่จะต้องพัฒนา HRIS

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) (ตอนที่ 4)

สวัสดีค่ะ  ท่านผู้อ่านคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่อง  “4 ทางเลือกในการพัฒนาระบบ HRIS” คือ การใช้ Outsource ที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาซึ่งมีความชำนาญในการพัฒนาระบบ HRIS , การแต่งตั้ง คณะทำงานซึ่งประกอบด้วยฝ่าย IT และฝ่าย HR

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) (ตอนที่ 3)

สวัสดีค่ะ  ท่านผู้อ่าน  เดือนที่แล้วมีวันหยุดยาวหลายวันติดต่อกัน  หลายท่านคงได้ไป ทำบุญกันมานะคะ  หรือได้มีโอกาสพักผ่อนกันบ้าง  ถือว่าเป็นการพักผ่อนหลังจากมุ่งมั่นทำงานหนัก กันมาครึ่งปีค่ะ  จากนี้ไปอีกไม่ถึง 5 เดือนก็จะสิ้นปี 2552 แล้ว