Threesome

Interview

"เรื่อง สุขภาพ" เราคงต้องถามตัวเองแล้วล่ะว่า ที่ผ่านมาเราดูแลสุขภาพตัวเองมากน้อยแค่ไหน บางคนอาจคิดว่า ตอนนี้ยังแข็งแรงไม่ได้เป็นอะไร คงไม่ต้องดูแลอะไรมาก บางคนบอกว่า ป่วยเล็กๆ น้อยๆ เดี๋ยวก็หายไม่ต้องไปหาหมอหรอก ร้ายไปกว่านั้น คนจำนวนไม่น้อยไม่ไปตรวจสุขภาพ เพราะกลัวว่าถ้ารู้ว่าเป็นอะไรแล้วจะทำใจไม่ได้ แต่ร้อยทั้งร้อยพอล้มหมอนนอนเสื่อกลับออกปากว่า "รู้งี้มาตรวจตั้งนานแล้ว" สำหรับปี 2557 ศักราชใหม่แบบนี้ ลองไปดู 6 โรคเสี่ยง ที่คุณจำเป็นต้องเตรียมรับมือ

Interview (2)

"สุขภาพ" เราคงต้องถามตัวเองแล้วล่ะว่า ที่ผ่านมาเราดูแลสุขภาพตัวเองมากน้อยแค่ไหน บางคนอาจคิดว่า ตอนนี้ยังแข็งแรงไม่ได้เป็นอะไร คงไม่ต้องดูแลอะไรมาก บางคนบอกว่า ป่วยเล็กๆ น้อยๆ เดี๋ยวก็หายไม่ต้องไปหาหมอหรอก ร้ายไปกว่านั้น คนจำนวนไม่น้อยไม่ไปตรวจสุขภาพ เพราะกลัวว่าถ้ารู้ว่าเป็นอะไรแล้วจะทำใจไม่ได้ แต่ร้อยทั้งร้อยพอล้มหมอนนอนเสื่อกลับออกปากว่า "รู้งี้มาตรวจตั้งนานแล้ว" สำหรับปี 2557 ศักราชใหม่แบบนี้ ลองไปดู 6 โรคเสี่ยง ที่คุณจำเป็นต้องเตรียมรับมือ